Hotspot rješenja

 

Wi-Fi hotspot je naziv za bežične lokalne računalne mreže postavljene na javnim lokacijama, putem kojih korisnici mogu pristupiti Internetu koristeći Wi-Fi prijenosna računala ili druge uređaje sa Wi-Fi mogućnostima. Vlasnici hotela, apartmana, ugostiteljskih objekata, ako želite podići kvalitetu vaših usluga te želite svojim gohotspotstima

omogućiti pristup na internet, besplatno ili uz naplatu, nudimo odlična i jednostavna rješenja za Vas i vaše djelatnike. Jednostavno sučelje za kreiranje korisničkog računa te još jednostavnija naplata potrošenog vremena ili prometa na interentu daje mnoge prednosti našem rješenju.

Naša hotspot rješenja bez naplate interneta, prvenstveno su namijenjena turističkim zajednicama i jedinicama lokalne samouprave koje na ovaj način podižu kvalitetu svoje usluge.

Kontakitrajte nas i doznajte više informacije.